Når noen dør

Som pårørende velger dere selv begravelsesbyrå.

Det er helt uforpliktende å ta kontakt med oss.

Begravelsesbyrået hjelper til med alt det praktiske.

Ved dødsfall kan vi kontaktes på telefon hele døgnet.

  • Muligheter og rettigheter.

Vi orienterer om hvilke muligheter og rettigheter som pårørende har. Det finnes mange ulike løsninger. Basert på vår lange erfaring, kan vi gi råd og veiledning.

  • Alt det praktiske.

Etter avtale med de pårørende ordner vi det praktiske omkring begravelsen eller bisettelsen. Alt fra kontakt med prest og menighetskontor til ordning av offentlige papirer.

  • Hva blir kostnadene ved en gravferd?

Kostnadene avhenger av hvilke valg som gjøres. Kistetype, annonsering, blomster, solo eller musikkinnslag, minnesamvær, etc.

Vi gir prisoverslag ut i fra de valg som blir gjort.

  • Gravferdsstønad fra folketrygden (NAV).

Vi vet hva som kreves for å få stønad ved gravferd og er behjelpelig med utfylling av skjemaer. Det gis behovsprøvd stønad med inntil kr. 22 723,- hvis avdøde har negativ formue. Båretransport dekkes fra dødsstedet til avdødes naturlige gravsted, hvis kjørestrekningen overstiger 20 km. Egenandel kr. 2272,- Disse beløpene er NAV sine satser for året 2016.

  • Blomster.

Om ønskelig ordner vi blomster til seremonien.
mer info om blomster

  • Gravstein.

Vi er behjelpelig med valg av ny gravstein, samt navnepåføring og oppussing.
mer info om gravsteiner

Det er stengt for kommentarer.